Lidt om hvad bonsai er

Navnet BONSAI er japansk. BON betyder skål og SAI betyder træ, Altså træ-i-skål.

Men det gør det ikke alene. Der er en række æstetiske “krav”, som skal opfyldes før en pre-bonsai (bonsai i udvikling) kan kvalificeres som værende en rigtig bonsai.

 

Træet skal udstråle alder, med gammel bark og god opbygning af grenstrukturen i forhold til arten. Træet skal også harmonere med den valgte skål, hvor både proportioner og æstetik skal skabe et harmonisk og roligt billede af et gammelt træ i naturen.

 

Og så er der alle gråzonerne, den kunstneriske frihed og kulturforskelle, der influerer på hvordan den enkelte griber det an. Men en ufærdig plante dyrket gennem et par år i en primitiv potte er altså ikke en bonsai. men kan blive det med årene.

 

Som hovedregel er bonsai maksimum en meter målt fra skålkanten til toppen af træet. Der ses dog afvigelser fra dette. Mange bonsai er fra 50 – 70 cm. uden at det er en regel.

 

Disse bonsai udstilles solitært men med en mindre ledsageplante der indikrer årstid og/eller understøtter træets levested.

En anden kategori er shohin bonsai. 

小品盆栽 eller 豆盆栽 – Shohin har betydningen “en lille ting”,

Som denne sides navn antyder er det mit speciale. Shohin betyder ”en lille ting”, og er en speciel kategori med bonsai, der højst måler omkring 20 cm (måles fra skålkanten til toppen af træet).

 

En tredje kategori som er god at kende til hvis man tager på udstillinger er Kifu. Det er en kategori, som er opstået da det på et tidspunkt ikke var muligt at holde de små shohin bonsai i deres lille størrelse for altid. Derfor opstod Kifu kategorien som dækker bonsai mellem 21-35 cm ca.

 

En underkategori med samme tema er Mame (bønne) bonsai, som maksimum måler 10 cm.

Forskellen på de små shohin bonsai og større bonsai, er at shohin bonsai udstilles i grupper og mindst to sammen. De skal samlet set udtrykke årstidernes skiften og en fornemmelse af et landskab.

PS: Højdeangivelsen skal tages med et gran salt for det er overvejende fornemmelsen af et lille træ, som det handler om.

Bonsai kan generelt være et hvilket som helst træsort eller busk som bruges til at skabe illusionen af et gammelt træ. Især de små bonsai vil oftest være småtræer og buske som ikke helt fremstille et stort gammelt træ, men mere en fornemmelse af det samt yúdtrykke årstidernes skiften med blomster og bær f.eks.

 

Bærmispel, fyr, lærk, enebær mm er sorter du kan bruge som bonsaiemne. Kriteriet for hvad du vælger er at det kan trives i en lille bonsaiskål og at nåle eller blade har (eller kan få) en størrelse, der harmonerer med bonsaiens størrelse.